Máy băm thái rau, bèo đa năng  là ''Máy băm nghiền đa năng 3A2,2Kw'' là  sáng chế mới nhất của Nguyễn Hải Châu chế tạo có 3 tính năng chính như sau: 

BACK TO TOP